Drmoul - Skautský ples - 05.03.2017 | autor: Rostislav Chavec
Plesná - Maškarní ples - 18.02.2017 | autor: Rostislav Chavec
CHEB - U Muzikanta - 01.08.2015 | autor: Rostislav Chavec
LIBÁ - Rybářský ples - 14.02.2015 | autor: Rostislav Chavec
TEPLÁ - Tepelské slavnosti - 30.08.2014 | autor: R.Chavec, R.Flachs
AŠ - AKS - Ples seniorů - 2009 | autor: Šárka Veinhauerová
Valid HTML 4.01 Transitional | code & design : Radek Flachs